skip to Main Content

Team Harlingen Alfa-College wint Light Challenge 2018!!

Frank Dokter / Hugo Starkenburg / Albert Buitenhuis/ Nick Renkema / Thomas Driessen

Ontwerp: Wereldreiziger

Team Almere publieksfavoriet Light Challenge 2018!!

Van ruim 2400 stemmen gingen maar liefst 527  stemmen naar het jongste deelnemende team

Feel the Night

Feel the Night! De duisternis beleven. Dát is het thema van de innovatiewedstrijd Light Challenge in 2018. Gemeenten, partners (bedrijven) en studenten uit heel Nederland slaan de handen ineen om innovatieve en toepasbare concepten te ontwikkelen.

De Light Challenge 2018 staat in het teken van de duisternis.
Vaak associëren we donker en duister met onprettig en ervaren we het als onveilige omgeving. Toch genieten we ook van prachtige sterrenhemels bij een heldere hemel.

Het thema van deze editie is daarom Feel the Night; maak de nacht op een prettige manier beleefbaar.
Elke deelnemende gemeente heeft binnen dit thema een opdracht bedacht waar de studententeams hun licht op moeten laten schijnen.

Achtergrond:

De Light Challenge 2018 in het kort

  • Het uitgangspunt is: duurzame oplossingen voor lichtvraagstukken die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale veiligheid. Met in deze 4e editie een grotere nadruk op innovatie, welzijn en circulaire economie (hergebruik van grondstoffen en producten). Daarnaast sluiten de opdrachten aan op “Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018”.
  • De gemeenten formuleren allemaal een eigen opdracht die past in het thema. Het gaat om het positief ‘beleefbaar’ maken van iets wat nu niet als prettig wordt ervaren. Bijvoorbeeld een donkere plek in een park of een overgangsgebied aan de rand van een stad. Maar ook is het mogelijk een stadsmarkering als opdracht aan de teams mee te geven.
  • Veel gemeenten zijn zo enthousiast over eerdere edities van de Light Challenge dat zij staan te popelen ook deze keer mee te doen. Dit zijn Amsterdam, Rotterdam, Almelo, Bergen op Zoom, Groningen, Almere (winnaar 2015) en Smallingerland. De gemeenten Harlingen, Ameland en Leeuwarden doen voor het eerst mee. Natuurlijk is ook Heerenveen weer van de partij. Als organiserende gemeente staan zij vol overtuiging achter het gedachtegoed van de Light Challenge.
  • Studententeams van diverse opleidingen (mbo+/hbo/wo) voeren de opdrachten uit. De teams bestaan uit 4-6 studenten. Een coach uit het bedrijfsleven en een kunstenaar begeleiden een eigen team.
Back To Top