skip to Main Content

Light Challenge 2018

14 teams in 11 gemeenten

Duisternis ervaren
Duisternis is een kernkwaliteit in ons landschap. Met Feel the Night gaan bezoekers en bewoners van deelnemende gemeenten dat ervaren. Dat doen we zo:

  • We verleiden hen duisternis op een andere manier te beleven.
  • We laten de mogelijkheden van nieuwe vormen van recreatie/beleving rond dit thema zien.
  • We onderstrepen het belang van duisternis voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier.

Nee, het wordt niet alleen maar donker. Want duisternis ervaar je immers alleen als er ook licht of reflectie van licht is. Een grote uitdaging in de opdrachten!

Opzet van de wedstrijd:
De Light Challenge is op 7 februari 2018 gestart met een kick-off en een symposium in een van de meest aansprekende en innovatieve locaties van Heerenveen. De Challenge bestaat uit 2 delen:

  1. Conceptuele fase (van februari tot eind juni). Het resultaat is een schaalmodel met VR-presentatie. Onderdelen in deze fase zijn onder andere: Masterclass Feel the Night en VR-workshop.
  2. Build & Construct (van september tot december). Het eindresultaat is een ‘beleefbaar’ object dat in december 2018 wordt gepresenteerd tijdens het Lichtfestival LUNA in Leeuwarden. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt. Tussentijds presenteren de studenten hun modellen tijdens de Nacht van de Nacht.

Een internationale vakjury en de vele bezoekers van LUNA beleven, bewonderen en beoordelen de resultaten. En bepalen zo de winnaar van de Light Challenge 2018.

Innovatie en nieuwe technieken
In de Light Challenge krijg je volop de kans om met nieuwe technieken en aan innovaties te werken. Richtlijnen voor licht worden bewust losgelaten om ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen. De teams passen oa. VR-techniek en 3 D printen toe in het (virtueel) realiseren van hun ideeën Daarbij is het toepassen van circulaire grondstoffen een pre.

Back To Top