skip to Main Content

FAQ

Wie speelt welke rol

Psychologie: Licht is beleving. Wat doet licht met ons en hoe kunnen we de beleving met licht beïnvloeden. Allemaal vragen die met de menselijke psyche te maken hebben. Hoe kan je vanuit de beleving de openbare ruimte het best verlichten.

Sociologie: Licht is niet meer weg te denken uit de samenleving. Licht wordt in verband gebracht met sociale veiligheid. Welke eisen stelt de samenleving aan een goed verlichte openbare ruimte. En welke factoren beïnvloeden die eisen.

Techniek: Om licht te maken hebben we technische mensen nodig, mensen die nieuwste technieken weten te gebruiken om het bedachte resultaat te realiseren. Technische kennis van materialen, energie en licht.

Economie: The sky is the limit! Mooi bedacht, goed ontwikkeld maar het moet allemaal wel gemaakt en betaald (kunnen) worden. Niet alleen in een proefgebied maar ook op grote schaal. Hoe maak je het idee economisch haalbaar?

Creativiteit en vormgeving: Anders denken is een sleutelwoord bij de Light Challenge. Kunstenaars en vormgevers geven richting in het anders kijken.

De deelnemende gemeenten committeren zich aan de Light Challenge door deel van de binnenstad als ontwerpgebied beschikbaar te stellen; de deelnemers bij de bewoners en gebruikers van het gebied te introduceren en de faciliteiten te bieden om een aantal bijeenkomsten te beleggen. Binnen elke gemeente is een contactpersoon beschikbaar die het team begeleidt en van info voorziet dat het team nodig heeft.

Voorafgaand aan de Challenge zullen de stakeholders van het beoogde deel van de binnenstad op de hoogte gebracht worden van de Light Challenge.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.De meeste teams nemen deel vanuit een opleiding of een onderwijsprogramma, per universiteit of hogeschool wordt aangegeven of er studiepunten te verdienen zijn met deelname aan de Light Challenge, informeer hierna bij je studiecoördinator of coach vanuit je opleiding.
Voor de aanvraag/toewijzing van studiepunten is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Achtergrondinfo/projecten

Meer informatie over Heerenveen

Binnen de gemeente Heerenveen zijn inmiddels al diverse projecten opgestart en uitgevoerd. Bij deze projecten is de beleving van de bewoners het uitgangspunt en niet een “norm” of de meetresultaten met een lichtmeter. Ook experimenten zijn uitgevoerd. Hierbij werd vooral gekeken naar alternatieven in plaats van de standaard verlichting.

Bij de projecten is uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende aspecten van verlichting zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, beleving van de openbare ruimte en nieuwe technieken zoals groen licht en led-verlichting. Hierbij heeft de gemeente Heerenveen de landelijke richtlijnen van NSVV of politiekeurmerk niet gehanteerd maar juist losgelaten. De wensen en beleving van de bewoners van hun eigen omgeving is leidend geweest in het opstellen van de lichtpunten in de wijk.

Back To Top