Wedstrijdregels

De Light Challenge is een ontwerpwedstrijd voor een nieuw lichtconcept in een stadscentrum

Hierbij staan de volgende punten voorop, het nieuwe lichtconcept moet:

  • energieneutraal zijn;
  • de ‘woonkwaliteit’ (leefbaarheid) in de stad verbeteren;
  • de verkeersveiligheid garanderen;
  • vervaardigd zijn van duurzame materialen of bijdragen aan een duurzamere stad;
  • ‘smart’ zijn; wij zoeken innovatie en slimme combinaties;
  • een oplossing bieden voor een ’probleem’ (door deelnemende stad zelf aan te dragen);
  • een prettige beleving en sfeerbeeld geven;
  • een goed gevoel van veiligheid geven;
  • voldoende draagvlak onder de bewoners/gebruikers hebben;
  • economisch haalbaar zijn;

 

Surplus

De jury zal tevens beoordelen of het concept geschikt is voor een bredere toepassing en andere technieken, energievoorzieningen dan wel andere mogelijkheden tot combinaties met innovaties of inrichting van de openbare ruimte.

 

Programma van eisen                                                                            

Het programma van eisen bestaat uit de deelthema’s duurzame energie; leefbaarheid; innovatie en hoe ’smart’ is het ontwerp, daarnaast weegt de oplossing voor het lokaal gekozen thema mee voor de jury.

 

Duurzame energie en beperking CO2

In het ontwerp van het verlichtingsconcept moet rekening gehouden worden met voldoende energie om het concept te laten functioneren. Het nieuw uit te denken verlichtingsconcept moet CO2 neutraal zijn of in ieder geval de potentie hebben om op redelijke termijn verder ontwikkeld te kunnen worden tot een CO2 neutraal concept.

 

Leefbaarheid

Het lichtontwerp moet bijdragen aan de leefbaarheid in het gebied.
De gebruikers moeten zich kunnen vinden in het ontwerp en hun input terug zien in  het lichtplan.
 
 

Smart innovatie

Hoe draagt het ontwerp bij aan ‘smart city’ en hoe wordt gebruik gemaakt van slimme combi’s met andere mogelijkheden (technisch/citymarketing/dataverkeer/energie/etc); hoe innovatief is het ontwerp?

Lokale omstandigheden

De lokale  opdracht wordt door de deelnemende gemeente en/of stakeholdersgroep geformuleerd; hun oordeel over de oplossing zal meewegen in het eindoordeel.

 

 


> Programma

Regels / TYPA