Opdracht 2015: "Nieuw licht op de binnenstad"

We dagen studenten en steden uit om deel te nemen aan de Light Challenge 2015. Steden krijgen de mogelijkheid om hun stadscentrum opnieuw te laten ontwerpen. Welke ontwikkelingen en trends zijn er en hoe ziet een duurzame en leefbare binnenstad er in 2020 en 2050 uit? Met input van bewoners, gebruikers en andere stakeholders worden studententeams uitgedaagd een innovatief lichtconcept te ontwerpen. Hierbij worden zij ondersteund door partners uit bedrijfsleven en onderwijs. Een vakjury bepaalt uiteindelijk het beste innovatieve en duurzame ontwerp.

Pijlers in het ontwerp zijn:

  • Leefbaarheid en economisch klimaat
  • Transities en interacties
  • Duurzaamheid en energie

 

Light Challenge 2015 is een vervolg op de edities 2013 en 2011. Met de Light Challenge is maatschappelijke beweging en samenwerking tussen 'niet-logische' partners ontstaan in het duurzaam en innovatief ontwerpen en zijn de gestelde doelstellingen ruimschoots behaald.

 

Probleemschets

In stadscentra zien we een verandering in winkelgedrag van consumenten, leegstand van winkelpanden, toename van pop-upstores. De diversiteit aan gebruikers is enorm (middenstand/bewoners/winkelend publiek/uitgaanspubliek).

Veel steden en ondernemers worstelen met de vraag hoe zij hun stadshart/winkel aantrekkelijk kunnen houden voor winkelend publiek. De inrichting van een stadscentrum maakt fundamenteel deel uit van de beleving die mensen hebben als ze daar verblijven. Kortom binnensteden kennen een eigen dynamiek en verschil in functionaliteit die per uur van de dag kan verschillen.

 

Rol van licht

Licht is 'slechts' een onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte maar maakt belangrijk onderdeel uit van de identiteit van het winkelgebied/centrum in de avond en nachtelijke uren. Het kan de sfeer maken of breken. Licht is een gids en een verstrekker van informatie. Licht reguleert verkeersstromen en met licht kun je sturen. Licht is communicatie en drager van informatie en data. Licht geeft gevoel van veiligheid maar ook van sfeer en gezelligheid. Licht maakt onderdeel uit van de identiteit en leefbaarheid van de binnenstad.